Aachen Ehitus OÜ

Majandustegevuse registri andmete kohaselt tegeleme järgmiste valdkondadega:
üldehitusliku ehitamise omanikujärelevalve (nr EEO003400), hoone ja selle juurde kuuluva küttesüsteemi ehitamine, sh katlasüsteemi (v.a elektri ja gaasivarustuse osa) ehitamine. Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni, sh pumpla, puhasti ja muu seotud rajatise ehitamine. Üldehituslik ehitamine. Ventilatsioonisüsteemi ehitamine (nr EEH008287).

 
Pädev isik Peedu-Anuar Reinumäe.
 
Meiega saab ühendust:
Kaili-Helina Kolts
juhatuse liige
 
Registrikood 12786419
Tel +372 5275310
e-post info@aachen.ee