Aachen Ehitus OÜ

Majandustegevuse registri andmete kohaselt tegeleme järgmiste valdkondadega:
üldehitusliku ehitamise omanikujärelevalve (nr EEO003400), hoone ja selle juurde kuuluva küttesüsteemi ehitamine, sh katlasüsteemi (v.a elektri ja gaasivarustuse osa) ehitamine. Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni, sh pumpla, puhasti ja muu seotud rajatise ehitamine. Üldehituslik ehitamine. Ventilatsioonisüsteemi ehitamine (nr EEH008287).

 
Pädev isik Peedu-Anuar Reinumäe.
 
Meiega saab ühendust:
Priidik Bull

 
Registrikood 12786419
Tel +372 5032225
e-post pridik@aachen.ee